top of page

Förbudslagen i Finland under 1920-Talet Kieltolaki aikaa suomessa

2019 har det gått 100 år sedan förbudslagen trädde i kraft i Finland. Vad vet du om saken? Har ni ett möte eller en annan tillställning där ni vill veta mera om den tiden? Ta kontakt så kommer vi överens om ett föredrag. Där historier och berättelser från den tiden berättas samt fakta om lagen och dess inverkan på landet och befolkningen.

Mitä sinä tiedät Kieltolaista? 2019 on kulunut 100 v siitä kun kieltolaki astuivoimaan. Oletko järjestämässä taphtumaa ja haluat siihen pienen ohjelma numeron, ehkä pieni esitelmä kieltolaista ja sen vaikutuksista olisi sopiva. Ota yhteyttä niin kerron lisää.

  • Facebook Social Icon
Senaste|Uusimmat 
Arkiv | Arkisto
bottom of page