top of page
Skärgårdsservice H. Lindgren sjötransport

Skärgårdsservice H.Lindgren Käldö

Sjötransporter i den Östnylänska skärgården och bryggarbeten. Ta kontakt för närmare information. Merikuljetuksia Itäuudenmaan saaristossa sekä laiturityöt, lisätietoja

Mikko Lindgren 0400878601

henrik.lindgren(at)pp.inet.fi

Höst på havet Syyksy on jo saapunut
bottom of page