Skärgårdsservice H.Lindgren Käldö

Sjötransporter i den Östnylänska skärgården och bryggarbeten. Ta kontakt för närmare information. Merikuljetuksia Itäuudenmaan saaristossa sekä laiturityöt, lisätietoja

Mikko Lindgren 0400878601

henrik.lindgren(at)pp.inet.fi

Postadress | Postiosoite: Turist & Fritidstjänst B-L, Lukusundsvägen 128, 07750 Isnäs

Tel | Puh: 040-5218066

E-post | S-posti: Lukusund@gmail.com